Fair trade hangmatten en hangstoelen!

Voor veel mensen is het niet altijd even duidelijk hoe het nu eigenlijk zit met fairtrade. Wat is het verschil tussen het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade en merken zoals Fair Trade Original, Tropilex of Naya Nayon? En hoe worden fairtrade producten gecontroleerd?


Fair trade

Fair trade producten zijn producten die voor een eerlijke prijs van de producenten in derde wereldlanden zijn afgenomen. Omdat fair trade producten erg belangrijk zijn om de duurzame ontwikkeling van export van arme landen naar westerse landen te stimuleren, moet het productieproces voldoen aan een aantal criteria.


Fair trade criteria

Een fair trade product is pas een fair trade product als het voldoet aan de fair trade criteria. Ten eerste moet het leefbaar loon worden betaald door de afnemer van de fair trade producten. Op plantages en in fabrieken worden ook minimumcriteria met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van de werknemers en het milieu gehanteerd. De schade voor het milieu wordt namelijk zo veel mogelijk beperkt en het liefst gecompenseerd met bijvoorbeeld de aanplanting van bomen.

Kinderarbeid is alleen toegestaan als het kind een minimale bijdrage levert aan de productie van de fair trade producten. Gedwongen arbeid is verboden. Daarnaast moeten fair trade producenten voortdurend werken aan verbetering van de werkomstandigheden en de productkwaliteit. Om de producent te helpen met de investering in het productieproces, betaalt de importeur vaak een voorschot. Fair trade producenten werken dus zelf ook actief mee aan de duurzame ontwikkeling van de export vanuit derde wereldlanden.


Een fair trade prijs

Producenten van fair trade producten dienen ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de export van de importeurs een eerlijke vergoeding te krijgen. Deze eerlijke vergoeding - of ‘eerlijke prijs’ - wordt ook wel ‘leefbaar loon’ genoemd. Dit leefbaar loon houdt in dat de producent van de fair trade producten met het ontvangen loon in zijn levensonderhoud kan voorzien. Wie fair trade producten produceert moet van zijn bedrijfsvoering voedsel, kleding en onderdak kunnen betalen.

Ook is het een vereiste dat de producent geld genoeg krijgt voor zijn fair trade producten om zijn kinderen naar school te kunnen laten gaan. Een standaard voor een leefbaar loon is erg moeilijk vast te stellen. Importeurs en producenten kijken immer naar de lokale maatstaven en bepalen op basis daarvan een reële prijs voor de fair trade producten.


De 10 fairtrade principes

1. Kansen bieden aan kansarme producenten
2. Transparantie
3. Eerlijke handelsvoorwaarden
4. Verantwoorde prijzen, leefbare lonen
5. Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
6. Gelijke kansen
7. Verantwoorde arbeidsomstandigheden
8. Capaciteitsopbouw
9. Zorg voor het milieu
10. Promotie van fairtrade


Max Havelaar

Max Havelaar is het onafhankelijke keurmerk voor fairtrade. Producten met het Max Havelaar keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden. Een veel voorkomende gedachte is dat Max Havelaar een merk is en eigen producten zoals koffie op de markt brengt. Dat is niet het geval. Stichting Max Havelaar produceert of verkoopt zelf niets.

HangmatGigant.be verkoopt ook producten van Fair Trade Original en andere merken waarvoor (nog) geen keurmerk beschikbaar is en kan dit keurmerk dus niet altijd voeren.


EFTA

De European Fair Trade Association (EFTA) is een netwerk van eerlijke handelsorganisaties in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. EFTA is erop gericht de gezamenlijke import van fairtrade producten efficiënter en effectiever te maken door middel van informatie-uitwisseling, samenwerking op handelsgebied en het ontwikkelen van gezamenlijke standpunten.

Daarnaast stelt EFTA zich tot doel om fairtrade te promoten, zowel commercieel als politiek. Belangrijke activiteiten hierbij zijn gezamenlijke campagnes en een gezamenlijke lobbystrategie.


WFTO

De World Fair Trade Organization (WFTO) is de wereldwijde organisatie voor eerlijke handel. Zowel producentenorganisaties, importeurs als Wereldwinkels zijn lid. WFTO heeft ruim 350 leden. De leden werken samen om een andere, eerlijker manier van handelen te ontwikkelen. WFTO functioneert als promotor voor fairtrade en als forum voor informatie-uitwisseling tussen de lidorganisaties.